Koleżanki, koledzy,
Lokalizacja Warszawskiego WebSDR uległa zmianie, niestety nowa lokalizcja posiada bardzo duży poziom zakłóceń. Aktualnie pracuję nad filtrami które pozwolą wyciąć sygnały które negatywnie wpływają na poziom zakłóceń. Na chwilę obecną nie jestem w stanie podać przybliżonego terminu startu serwera.

Tomasz SQ5T